تکنولوژی مواد جاذب در درمان‏های اکستراکورپورال: مفاهیم اساسی و کاربرد بالینی

 • خرداد ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

مواد به دو دستۀ دارای دانسیته و متخلخل تقسیم می‏شوند. مواد متخلخل به صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارند (نمودار ۱). مطالعۀ مواد متخلل نشان می‏دهد که این مواد نقش مهمی ‏در تولیدات صنعتی، تحقیقات علمی ‏و پیشرفت‏های پزشکی به ویژه از طریق مکانیسم جذب در درمان‏های اکستراکورپورال و تصفیۀ خون دارند. هر تخلخل معمولاً از یک اسکلت جامد و فضای خالی یا روزنه (pore) تشکیل شده است (تصویر ۱).

نمودار ۱: تقسیم بندی مواد

تصویر ۱٫ ساختار ذرات جاذب

 

مواد متخلخل با ظرفیت جذب بالا بیشتر از ۵۰ سال است که در درمان‏های اکستراکورپورال برای مقاصد مختلفی استفاده می‏شوند. سیر تکاملی دانش و استفادۀ بالینی جاذب‏ها در جدول ۱ خلاصه شده است.

 

جدول ۱- پیشرفت جاذب در درمان اکستراکورپورال در طول زمان

در بالین تکنیک‏های تصفیه خون برای برداشت توکسین‏ها به صورت کلی از طریق فرایندهای بر پایۀ غشا و جذب انجام می‏شود. روش‏هایی که بر اساس جریان‏های انتشار و همرفت کار می‏کنند، برای برداشت بعضی از مولکول‏های هدف کافی نبود. لذا HP با هدف برداشت این دسته از مولکول ها به تکنیک‏های تصفیه خون اضافه شد. در این روش، خون از میان یک واحد به نام کارتریج که محتوی مواد جاذب است عبور کرده و فرایند جذب به صورت باند شدن مولکول‏های مواد داخل خود با ذرات جاذب موجب حذف آن‏ها از خون می‏شود.

مواد جاذب یا به صورت طبیعی یا سنتتیک موجود هستند. در گذشته این مواد محدود به مواد طبیعی بودند که زیست سازگاری کمی ‏داشتند و در تماس با خون عوارض جانبی مانند علایم آلرژیک یا آنافیلاکتیک، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، راش پوستی، تب و غیره ایجاد می‏کردند. امروزه این واکنش ها به دو دلیل زیر قابل پیشگیری شده است:

 • در تعدادی از تکنیک‏ها پلاسما قبل از عبور از مادۀ جاذب از سلول‏های خونی جدا شده و سلول‏های خونی مانند گلبول‏های قرمز، سفید و پلاکت‏ها با مادۀ جاذب تماس نداشته و واکنش‏های عدم زیست سازگاری هرگز ایجاد نمی‏شود.
 • مواد جاذب از طریق فرایند پوشش ذرات جاذب با لایۀ زیست سازگار به خوبی به‏وسیلۀ سلول‏های خونی قابل تحمل می‏شوند.

برای ارایۀ درمان بر پایۀ مواد جاذب، الزامات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

۱- مادۀ جاذب ایمن، موثر و سازگار با خون و مواد زیستی

۲- یک کارتریج با طراحی و ساختار مناسب

۳- شرایط عملیاتی برای استفادۀ بهینه از سطوح قابل دسترس مادۀ جاذب

مواد جاذب یا به صورت مادۀ خام در طبیعت موجودند و یا به صورت مصنوعی تولید می‏شوند. سوربنت طبیعی مانند zeolites (آلومینیوم سیلیکات) پلیمرهای معدنی با تخلخل قابل توجهی هستند که از کریستال‏های خود بدست می‏آیند و برای کنترل ساختارهای شبکه‏ای متخلل داخلی خود به صورت مصنوعی قابل تغییر هستند. سایر سوربنت‏های رایج، کربن‏های متخللی هستند که از پلیمرهای معدنی مشتق شده از سلولز، توسط اکسیداسیون دمایی تهیه شده اند.

پلیمرها نوع متفاوتی از جاذب‌ها هستند که به صورت مصنوعی ساخته می‏شوند و از ساختارهای متقابل (cross-linked) مونومرها که دارای کارایی بالایی هستند، تشکیل شده اند (تصویر ۲).

تصویر ۲- تقسیم‌بندی جاذب‌ها

 

 

یکی از مهم‏ترین پلیمرها Divinylbenzened است و دارای ساختار متقابل قوی بوده و اغلب برای ساختن مولکول‏های جاذب بکار می‏رود. پلیمرهای جاذب همچنین قابل کاربرد با ترکیبات شیمیایی برای هدف قرار دادن مولکول‏های خاصی برای جذب هستند.

انواع اشکال مختلف جاذب:

 • دانه‏ای
 • کره‏ای
 • الیاف
 • لوله‏های استوانه‏ای
 • ورقه‏ای
 • پودر

تصویر ۳- نمای شماتیک از ساختار (a) پلیمرهای اسفریکال متخلخل، (b) پلیمرهای توبولار متخلخل، و (c) پلیمرهای مرتب ماکروپوروس

 

 

این شکل یکی از روش‏های سادۀ تولید اشکال مختلف پلیمرهای مختلف را با قالب‏گیری نشان می‏دهد.

قطر هر ذرۀ جاذب بین ۵۰ میکرو متر تا ۲/۱ سانتی متر است. نسبت سطح به حجم یا S/V  در پارتیکل‌ها بسیار زیاد بوده (یک سطح موثر بین ۳۰۰ تا ۱۲۰۰ مترمربع بر گرم) و این یکی از مزیت‏های کاربردی آن‏ها قلمداد می‏شود.

 

یعنی یک گرم از مواد جاذب سطحی برابر با ۱۰۰۰ متر مربع دارد. اغلب اوقات به دلیل عوامل زیادی کل سطح مواد جاذب مورد استفاده قرار نمی‏گیرد.

تقسیم بندی بر اساس سایز روزنه‏ها یا  poresشبکه متخلل داخلی:

 • ماکرو پوروس یا macroporous : سایز روزنه‏ها بیشتر از ۵۰۰ آنگستروم یا نانومتر
 • مزو پروس یا mesoporous: سایز روزنه‏ها بین ۲۰ تا ۵۰۰ آنگستروم
 • میکرو پروس microporous: سایز روزنه‏ها کمتر از ۲۰ انگستروم

وجود درجه خاصی از تخلخل در پلیمرها ویژگی منحصر به فردی است که باعث ایجاد کاربردهای زیادی از طریق آن‏ها می‏شود. بسته به اندازه و ماهیت شیمیایی منافذ، می‏توانند برای جذب انتخابی و یا ذخیره مولکول‏های خاص مورد استفاده قرار بگیرند.

تصویر ۴- نمای شماتیک اشکال مختلف روزنه‌ها

مشخصات مواد جاذب:

 • گرایش و انتخاب بالا برای حذف مولکول‏ها
 • ظرفیت بالا برای برداشت سریع
 • حداقل مقدار مادۀ مورد نیاز برای ساخت محصولات تجاری بهینه
 • دارای خاصیت کینتیکی و انتقالی مطلوب برای جذب سریع مواد هدف، پایداری شیمیایی و حرارتی، حلالیت کم در مایع در حال تماس و همچنین مقاومت مکانیکی بالا برای جلوگیری از خرد شدن یا فرسایش
 • جریان آزاد خون یا پلاسما درون کارتریج (fluid phase)
 • کارتریج به راحتی پر و خالی شود
 • مقاومت بالا در برابر فشار برای افزایش مدت ماندگاری کارتریج
 • زیست سازگاری بالا و عدم تمایل به واکنش‏های شیمیایی ناخواسته و عوارض جانبی

مراحل و مکانیسم‏های متفاوت در فرایند جذب مواد متخلخل

inter-phase: a یا انتقال خارجی ذره به‏وسیلۀ جریان همرفت از طریق حجمی‏ از مایع به سطح خارجی جاذب

b :intra-phase یا انتقال بینابینی ذره از طریق همرفت از سطح خارجی جاذب به ساختار روزنه‏دار

C: انتشار سطحی در امتداد سطح داخلی روزنه‏ها و جذب مواد از سطح روزنه‏ها

مکانیسم جذب شامل نیروهای فیزیکی شیمیایی با ماهیت مختلف است.

انتقال بینابینی یک مرحلۀ مهم است چرا که موجب حذف مواد و مولکول‏های در تماس با جاذب می‏شود. کارتریج محتوی ماده جاذب، باید توزیع یکنواخت جریان داخلی مایع (پلاسما یا خون کامل) را افزایش دهد. توزیع جریان یکنواخت عموماً با استفاده از گرانول یا دانه‏های کروی با اندازۀ مساوی بدست می‏آید. دانسیتۀ بسته‏ها برای پیشگیری از preferential channeling یا کانالیزه شدن ترجیحی جریان که باعث از دست دادن عملکرد جذب می‏شود بین۶۰-۴۰ درصد بهینه در نظر گرفته می‏شود. هر نوعی از پدیده کانالیزه شدن ممکن است بر روی مقدار جذب ذرات در واحد جذب و همچنین بر روی فرایند اشباع جاذب تاثیر گذار باشد. تصویر ۵ مکانیسم جذب مواد را از طریق ذرات جاذب نشان می‏دهد.

نویسنده

قبلی «
بعدی »