دسته: ویدیو

پادکست رادیالیز قسمت هشتم

 • خرداد ۱۴۰۳
 • دیدگاه غیر فعال شده است
 

پادکست رادیالیز قسمت هفتم

 • اردیبهشت ۱۴۰۳
 • دیدگاه غیر فعال شده است

پادکست رادیالیز قسمت ششم

 • فروردین ۱۴۰۳
 • دیدگاه غیر فعال شده است
https://dialysis.news/wp-content/uploads/2024/04/radialysis06-جدید.mp4

پادکست رادیالیز قسمت پنجم

 • اسفند ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است

پادکست رادیالیز قسمت چهارم

 • بهمن ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است

پادکست رادیالیز قسمت سوم

 • بهمن ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است

پادکست رادیالیز قسمت دوم

 • دی ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است

پادکست رادیالیز قسمت اول

 • دی ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است

پادکست رادیالیز قسمت صفر

 • دی ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
«پادکست رادیالیز، کاری آگاهی‌بخش و در عین حال صمیمی از واحد روابط عمومی و امور بین‌الملل کنسرسیوم دیالیز ایران است با محوریت موضوع کلیه‌ها، بیماری‌های کلیوی، نارسایی کلیوی و دیالیز که هر ماه با افتخار و امید سلامتی برای تمام مخاطبان گرامی، تقدیم حضور می‌شود»

عملکرد کلیه

 • اردیبهشت ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است