درباره ماهنامه

ماهنامۀ دیالیز اولین رسانه حوزه دیالیز کشور است. هدف اصلی از نشر این ماهنامه، سرگرمی و ارتقاء دانش بیماران دیالیزی در حین یا پیش از انجام درمان نگهدارندۀ دیالیز و همچنین آشنایی کادر درمان این حوزه با نوآوری های حوزه دیالیز است. اطلاع رسانی از رویدادهای علمی کشور و جهان در حوزه دیالیز از دیگر اهداف این نشریه هستند.
از جمله مهمترین بخش‌های این ماهنامه که توسط شرکت مدی تک سیس با همکاری متخصصین با سابقۀ این حوزه در کشور تاسیس شده است می‌توان به مقالات تخصصی، و گزارش های ویژه حوزه دیالیز اشاره کرد.
ماهنامه دیالیز فعالیت خود را در زمستان سال ۸۳ رسما کار خود را در ۴ صفحه تمام رنگی در ۲۵۰۰ نسخه آغاز کرده و در سالهای اخیر علاوه بر افزایش صفحات آن به ۸ صفحه و شمارگان به ۱۰۰۰۰ نسخه با بهره گیری از خدمات الکترونیک اقدام به ارایه به روزتر و جذاب تر از مطالب خود در صفحات اجتماعی و وب سایت نموده است.
محتوای ماهنامۀ دیالیز تماماً توسط پزشکان و متخصصان حوزۀ دیالیز تهیه و بازبینی می شود. این ماهنامه در کلیۀ مراکز علوم پزشکی، بخش های دیالیز و مراکز مرتبط در اختیار بیماران، پرستاران دیالیز، متخصصان نفرولوژی و سایر دست اندرکاران این حوزه قرار می گیرد.