تبریک و تشکر از خانم فاطمه ذاکری، پرستار نمونۀ ایران

  • آذر ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

به گفتۀ سرپرست شبکه بهداشت و درمان شاهین‌دژ، خانم «فاطمه ذاکری» پرستار دلسوز بخش دیالیز بیمارستان شهید راثی این شهرستان به عنوان پرستار نمونۀ کشوری برگزیده شد. 

سالهاست که در آستانۀ روز پرستار، بر اساس معیارهایی همچون تعهد شغلی، دلسوزی و مدیریت صحیح بخش، پرستاران نمونه انتخاب و از ایشان تقدیر به‌ عمل می‌آیدتکرار مکررات است اگر بگوییم امسال شرایط دنیا به سمتی رفته است که مسئولیت پرستاران سنگینتر و تعهد و دلسوزی آنها دو صد چندان شده است. اما در روزی که برای آنان نامگذاری شده است نیز جایز نیست اگر از زحمات بی دریغ آنها سپاسگزاری ویژه به عمل نیاید. بدون شک پرستاری جزو مشاغلی است که داشتن دانش و مهارت به تنهایی برای آن کافی نیست و نیاز به دلسوزی و ایثار بیمثالی دارد که این، در هیچ دانشگاهی آموختنی نیست و از قلب پرستاران برآمده و بر جان بیماران تحت درمان آنها می نشیند؛ زیرا وقتی بحث سلامت و جان انسانها به میان میآید نه کوشش و مجاهدت پرستاران در مقیاس حساب قابل سنجش است و نه میتوان بر لبخند پر مهر و ارادت پاک بیماران و همراهانشان ارزشی مادی تعیین کرد 

شایسته است پیش از سپاس و قدردانی از هموطنان پرستار دلسوزمان، یادی کنیم از پرستارانی که در راه حفظ سلامت جامعه جان خود را فدا کردند و همۀ آنان نه فقط پرستاران نمونه، بلکه انسانهای نمونه و بیبدیل بودهاند. 

امسال سرکار خانم فاطمه ذاکری از شهر شاهین دژ ، پرستار بخش دیالیز بیمارستان شهید راثی با مدرک کارشناسی پرستاری و ۲۰ سال سابقه، به عنوان پرستار نمونۀ کشور برگزیده شدند. شهر شاهین دژ از شهرهای استان آذربایجانغربی و یکی از اولین شهرهای کشور است که وجود کرونا در آن تثبیت شد. در بخشهای دیالیز، پرستاران چه از نظر ارایۀ خدمات و چه از حیث برقراری ارتباط، بیشترین تعامل را با بیمار دارند و روحیه، اخلاق و دانش پرستاران تاثیر مستقیمی بر کیفیت دیالیز دارد. ارایۀ خدمات دیالیز در کنار حفاظت از جان بیماران تحت درمان نگهدارندۀ دیالیز (که از آسیب پذیرترین گروه‌ها نسبت به بیماری کرونا هستند)، به حق، کاری بسیار دشوار است که عزیزان پرستار و به طور ویژه این پرستار نمونه، با تلاش بیوقفه به خوبی از عهدۀ انجام آن برآمده و برای بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت دیالیز بیش از پیش کوشیدند. 

ماهنامۀ دیالیز این موفقیت را به ایشان تبریک میگوید. مایۀ خرسندی ماست که امسال یک بانو از خانوادۀ بزرگ دیالیز ایران این عنوان را کسب نموده و امیدواریم تمامی پزشکان، پرستاران و پرسنل مشغول در بخشهای دیالیز همواره شاد و سلامت باشند و تمامی بیماران تحت دیالیز به زودی به نعمت سلامتی دست یابند. نام شریف ایشان همواره در یاد بیماران و خانوادههای آنان به نیکی ماندگار خواهد شد. 

نویسنده

قبلی «
بعدی »