خدمات درمانی بیماران کلیوی، تحت پوشش صندوق بیماری‌های خاص، قرار گرفت

  • بهمن ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است

مدیرعامل سازمان بیمۀ سلامت ایران از تحت پوشش قرار گرفتن خدمات درمانی مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه در صندوق بیماری‌های خاص و صعب ‌العلاج، خبر داد.

محمد مهدی ناصحی، افزود: «جلسات همودیالیز، سِت، صافی و سوزن دیالیز، خدمات تعبیۀ راه عروقی رایگان، هزینه کاتترهای دائم و موقت و همچنین گرافت‌های عروقی به‌صورت رایگان به بیماران کلیوی، ارائه می‌شود.»

وی اظهارداشت: «محلول دیالیز و پودر بی‌کربنات سدیم، آزمایشات روتین بیماران دیالیزی اعم از آزمایشات ماهانه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و سالانه، نمونۀ دیگری از این خدمات را شامل می‌شود.»

وی ادامه داد: «همچنین داروهای اریتروپویتین، ترکیبات آهن تزریقی، سولامر (Sevelamer)، کاتترگذاری دائمی دیالیز صفاقی، آموزش و مدیریت بیماران نیازمند دیالیز صفاقی به‌صورت ماهیانه، هزینۀ محلول‌های دیالیز صفاقی و عمل جراحی پیوند کلیه نیز از نمونۀ خدماتی است که به‌صورت رایگان از پیش از تأسیس صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌ العلاج به بیماران دیالیزی ارائه می‌شده است.»

ناصحی تأکید کرد: «علاوه بر حمایت‌های از پیش گفته شده با تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌ العلاج، بیمارانِ دارای هریک از نشان‌های زیر می‌توانند از مزایای صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌ العلاج، بهره‌مند شوند.»

وی افزود: «نشان‌ها عبارت است از نشان همودیالیز (دیالیز خونی) شامل: خدمات بستری، پرتوپزشکی، دارو و آزمایش، ویزیت و خدمات پزشکان و نشان دیالیز صفاقی، شامل آزمایش، خدمات بستری، پرتوپزشکی، ویزیت و خدمات پزشکان.»

ناصحی دربارۀ نشان کاندید جراحی پیوند کلیه گفت: «آزمایش، پرتوپزشکی، ویزیت و خدمات پزشکان و نشان پس از جراحی پیوند کلیه شامل دارو، ویزیت، آزمایش و بیوپسی کلیۀ پیوندی است. نکتۀ قابل توجه این است که بیماران کلیوی منتسب به نشان همودیالیز (دیالیزخونی)، دیالیز صفاقی، کاندید پیوند کلیه و پس از جراحی پیوند کلیه، می‌توانند با رعایت ضوابطی از مساعدت‌های موردی تبصرۀ ذیل مادۀ ۹ اساسنامۀ صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج با ارائۀ مدارک و مستندات به ادارات استانی، پس از بررسی و طرح در کمیته‌های مربوط، بهره‌مند شوند.»

نویسنده

قبلی «
بعدی »