به پاس قدردانی از پرستاران و اعضای کادر درمان، این فرشتگان زمینی که در این ایام از جان گذشتند. - ماهنامه دیالیز
قبلی «
بعدی »