بازدید عبدالناصر آزادبخت، سرپرست دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صنعت معدن و تجارت، از کنسرسیوم دیالیز ایران

  • اردیبهشت ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است

عبدالناصر آزادبخت، سرپرست دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صنعت از کارخان ههای کنسرسیوم دیالیز ایران واقع در شهرک صنعتی اشتهارد به عنوان تولید کنندۀ تمامی اقام مصرفی بیماران دیالیز شامل صافی دیالیز، ست و سوزن فیستولا، لوله های رابط، کیسه و کارتریج پودر بی کربنات سدیم و همچنین تخت و ماشین همودیالیز و سایر محصولات ازجمله مواد گندزدا و کیسه خون بازدید کرد.آزادبخت در این بازدید ابراز کرد: وجود زنجیرۀ ارزش از مرحله تولید مواد اولیه پلیمری گرید پزشکی و قطعات محصول تا تولید محصول نهایی و توزیع و لجستیک کالا و ایجاد مراکز دیالیز در کنار نحوۀ تشکیل و ادارۀ موفق کنسرسیوم، می تواندبه عنوان الگویی برای ارتقای صنعت تجهیزات پزشکی و سایر صنایع قلمداد شود. آزادبخت ادامه داد: در این بازدید برای پشتیبانی از برنامه ریزی تعمیق ساخت داخل و بومی سازی فناوری و تکمیل نهایی زنجیرۀ ارزش دیالیز کشور، موضوع حمایت از تولید محصول استراتژیک و فناورانه «هالوفایبرهای صافی دیالیز » که تا کنون به عنوان حلقۀ مفقوده زنجیرۀ ارزش تلقی و تأمین آن از محل واردات انجام می شده است، در دستور کار قرار گرفت.
ادارۀ کل صنایع تجهیزات پزشکی وزارت صمت درصدد است که نقشه راه این صنعت استراتژیک را تدوین کند.
آزادبخت در پایان بازدید ازکنسرسیوم دیالیز ایران اعلام کرد که ادارۀ کل صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با شناسای با اولویت های فناوری و تولیدی مورد نیاز کشور در حوزۀ صنایع تجهیزات و ملزومات پزشکی و باظرفیت سنجی توانمندی صنایع تولیدی و دانش بنیان و استفاده از نظرات صاحب نظران، در صدد است که نقشه راه این صنعت استراتژیک را تدوین کند.

 

نویسنده

قبلی «
بعدی »