پرسشنامۀ اپلیکیشن خودمدیریتی بیماران همودیالیز

  • آذر ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

همراهان عزیز ماهنامۀ دیالیز

این پرسشنامه به منظورشناسایی الزامات مورد نیاز طراحی یک اپلیکیشن خودمدیریتی برای بیماران دیالیزی طراحی شده است.
چنانچه تحت درمان نگهدارندۀ دیالیز هستید، با صرف زمانی کوتاه در این امر مشارکت نمایید.

جهت تکمیل پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 

نویسنده

قبلی «
بعدی »