مشکلات بیماران خاص در دوران همه گیری کووید ۹

  • دی ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است

به گزارش خبرنگار علم و آموزش ایرنا، دکتر غنچه راهب روز یکشنبه در پنل پیامدهای کووید ۹ در جمعیت آسیب پذیر در اولین کنگره ملی رصد اجتماعی کووید ۱۹
افزود: بیماران خاص جزو افراد آسیب پذیر در جامعه هستند. بیماریهای خاص مزمن هستند، درمان قطعی ندارند، درمان این بیماری ها هزینه های زیادی دارد و نیازمند
فناوریهای مدرن و درمانهای پیچیده است. بیماران خاص در حال حاضر شامل بیماران دچار نارسایی پیشرفته کلیه منجر به دیالیز، تالاسمی، هموفیلی و ام اس هستند. البته بیماران سرطانی و پروانهای نیز از خدمت بنیاد بیماریهای خاص بهره مند می شوند.
وی در خصوص مشک ات روانی و اجتماعی بیماران تالاسمی در دوره همهگیری کرونا گفت: حضور مدت زیاد در بیمارستان و ترس از ابتا به کرونا، ترس از دست دادن خانواده و شبکه های حمایتی، ترس از ناتوانی مالی بر اثر از دست دادن شغل و بروز مشکلات خانوادگی، ترس از نداشتن دسترسی به فرآوردههای خونی از نگرانی های بیماران مبتلا به تالاسمی در دوران همه گیری کرونا است.
استاد دانشگاه علوم بهزیستی تصریح کرد: این بیماران با محدودیتهای کم شدن تعداد اهدا کنندگان خون و دسترسی دشوار به فرآورده های خونی، کمبود دارو و افزایش قیمت داروها، اشتراک فضای درمانی بیماران تالاسمی با سایر بیماری های خاص که باعث تضعیف روحیه و شلوغی فضای درمانی شده، نبود دستگاههای ارزیابی کنندۀ رسوبات آهن در قلب و کبد که به نیاز به سفر کردن به استان های دیگر منجر شده و مشکلات سفر به لحاظ مالی و بهداشتی و محدودیت در ارتباط با دوستان و جمع های موثر در بهبود روحیه بیماران تالاسمی دردوران کووید ۱۹ مواجه شدند.

نویسنده

قبلی «
بعدی »